Daphne vs Jeffrey Pullicino Orlando


Some reflections of mine. I will translate them later on for the benefit of English-speaking readers. Please bear with me.

********************************

Il-qafla qed tissikka. F’nifs wiehed tghid li ma tafx lil JPO minn Adam, tghid ukoll li taghtu in-number 1 vote, u terggha tghid li accettat ‘candle-light supper invitation’ a’ la Mrs. Bucket ghand JPO fejn marret mhux biss flimkien ma zewgha imma wkoll ma Richard Cachia Caruana. Naf li did l-ahbar tidher ta’ barra minn hawn, imma qalitu hi stess fuq il-blog taghha…

Check the picture below, and if that’s still unbelievable then check out her blog. Amazing stuff.

Hallat u ballat balbuljata!

I wonder why it’s only now that Daphne is uncovering all this mud in which she and RCC were directly involved. The story happened in 2008, that’s nearly 4 years ago. If she’s a serious journalist why didn’t she speak out then? Il-ftira mhux friska tajba?

So was all this orchestrated?

http://www.youtube.com/watch?v=jl8KFobxFQ4

JPO qal li kien RCC li ta instruzzjonijiet lil Daphne biex tibda tpengih f’dawl ikrah wara l-ahhar elezzjoni.
U veru il-hin kollu tpengih f’dawl ikrah qieghda. Wara l-avveniment li illustrajt bil-youtube video hawn fuq, Daphne tatu no 1 fl-ahhar elezzjoni kif ammettiet hi stess. X’imbidel wara it-2008 biex gieghlha tbiddel fehmtha minn lejl ghal nhar fuqu u issa qed tghajjru traditur u giddieb?

Issa anki Peppi Azzopardi ta’ Xarabank qieghed jinghad li jinstab f’nofs din il-froga ukoll?
U leeee……..

http://www.youtube.com/watch?v=MMhsjftU48Q

 

Nahseb veru waslet l-ahhar tad-dinja minn kif dan it-tahwid qed jizvela ruhhu! Meta l-qarnita tibda tiekol is-swaba, u l-bhima ddardar l-ghajn li tixrob minnha, ghidli xi jkun baqa’?

2012 here we come!

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Daphne vs Jeffrey Pullicino Orlando

  1. Great blog, I am going to spend more time reading about this subject

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s